Nieuwjaars Sneldamtoernooi

Huizum 1999

 

Tjalling Goedemoed grote winnaar !

 

Op donderdagavond 7 januari 1999 in Zalen Tivoli aan de Huizumerlaan 59 te Leeuwarden.

Deelnemers: 48 in de Zwitserse groep en 7 in de Recreatiegroep.

 

Winnaar Tjalling Goedemoed speelde remise tegen Johan Teake Dekker en Teake Kooistra.

De overige vijf partijen won hij.

 

Eindstand

Pl. Naam                 Woonplaats     AW  Pnt   WP   SB   

 1. Tjalling Goedemoed   Leeuwarden     7   12    65  108

 2. Johan Teake Dekker   Gorredijk      7   11    69  104

 3. Teake Kooistra       Rinsumageest   7   11    61   91

 4. Anton F. Schotanus   Leek           7   11    59   89

 5. Jan Algra            Sumar          7   10    57   70

 6. Aize Plantinga       Heerenveen     7   10    52   64

 7. Johannes Lemstra     Leeuwarden     7    9    62   71

 8. Waylon Poot          Tzum           7    9    62   69

 9. Anne Piet Kooistra   Franeker       7    9    59   69

10. Sjoerd Koopman       Rotsterhaule   7    9    52   64

11. Piet Bouma           Harlingen      7    9    52   62

12. Tjalling v.d. Bosch  Achlum         7    9    52   60

13. Foeke Tiemensma      Franeker       7    9    51   53

14. Oege Dijkstra        Leeuwarden     7    8    63   64

15. Erwin Heslinga       Leeuwarden     7    8    60   60

16. Ben Stenekes         Leeuwarden     7    8    56   60

17. Piet Leijenaar       Leeuwarden     7    8    53   50

18. Bernard Post         Leeuwarden     7    8    49   42

19. Boele Land           Jelsum         7    8    47   45

20. Martijn de Jong      Grou           7    8    40   36

21. Thijs Talsma         Deinum         7    7    53   51

22. Thijs Mulder         Leeuwarden     7    7    52   43

23. Hans Zondervan       Britsum        7    7    51   51

24. Jappy de Vries       Damwoude       7    7    50   41

25. Hendrik Veenstra     Ureterp        7    7    48   37

26. Anne Dekker          Gorredijk      7    7    45   32

27. Quido van Hazendonk  Joure          7    7    44   29

28. Hidde Risselada      Leeuwarden     7    7    43   38

29. Marten Martens       Leeuwarden     7    7    40   33

30. Jan Bosselaar        Marrum         7    6    54   40

31. Jan Adema            Leeuwarden     7    6    48   37

32. Henk Jan v.d. Let    Burgum         7    6    48   31

33. Edze van den Bosch   Leeuwarden     7    6    47   40

34. Jan T. Terpstra      Leeuwarden     7    6    45   25

35. Johannes Talsma      Deinum         7    6    42   26

36. Johan Beuker         Harlingen      7    6    38   20

37. Sybrand de Groes     Sneek          7    5    48   23

38. Willem v.d. Velde    Ureterp        7    5    47   29

39. Jan T. de Vos        Sexbierum      7    5    44   20

40. Gaatze Postma        Leeuwarden     7    5    42   23

41. Sjoerd D. Schaaf     Beetgumermolen 7    5    41   22

42. Jeep Rinsma          Leeuwarden     7    5    41   18

43. Iepie Poepjes-Koopm. Lemmer         7    5    39   13

44. Anne Zandberg        Leeuwarden     7    3    38   11

45. Jan H. Koops         Leeuwarden     7    3    36    8

46. Eelze van den Bosch  Marrum         7    3    36    5

47. Brant Visser         Leeuwarden     7    2    38    2

48. Minze Dijkstra       Hempens-Teerns 7    1    33    3

 

Roelof van Dijk winnaar recreatiegroep

 

Pl Naam                  Woonplaats     1  2  3  4  5  6  7    AW Pnt SB

1. Roelof van Dijk       Leeuwarden     x  1  2  1  2  2  2    6  10  49

2. Johannes Schootstra   Leeuwarden     1  x  1  2  2  1  2    6   9  45

3. Durk de Vries         Leeuwarden     0  1  x  2  1  2  2    6   8  33

4. Pé van Dam            Leeuwarden     1  0  0  x  1  2  2    6   6  22

5  Jelke Visser          Twijzelerheide 0  0  1  1  x  2  2    6   6  20

6. Roel van der Baan     Leeuwarden     0  1  0  0  0  x  2    6   3   9

7. Henk Wiegers          Leeuwarden     0  0  0  0  0  0  x    6   0   0