Nieuwjaars Sneldamgala Huizum

Ė 3 januari 2008 - Zalen Tivoli, Huizum-Leeuwarden

 

Gerlof Kolk in bloedvorm voor Half NK

 

††††††††††††††††††††††

 

Eindstand†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Voorgaande toernooien

 

Pl.Naam††††††††††††††††† Plaats†††††††††††††† Cat††††† AW+=-†† Pt†† WP†† SB

†† 1 Gerlof Kolk†††††††††† Leeuwarden†† 100%††† A†††††††† 77- 0- 0†† 14†† 65130

†† 2 Willem Leijenaar††††† Harlingen††††††††††† A†††††††† 75- 1- 1†† 11†† 64†† 90

†† 3 Piet Bouma††††††††††† Harlingen††††††††††† A†††††††† 75- 1- 1†† 11†† 59†† 82

†† 4 Anton F. Schotanus††† Leek†††††††††††††††† A†††††††† 75- 1- 1†† 11†† 55†† 83

†† 5 Hans Zondervan††††††† Britsum††††††††††††† A†††††††† 74- 2- 1†† 10†† 59†† 74

†† 6 Erwin Heslinga††††††† Leeuwarden†††††††††† A†††††††† 74- 2- 1†† 10†† 58†† 74

†† 7 Anne P. Kooistra††††† Franeker†††††††††††† A†††††††† 74- 2- 1†† 10†† 58†† 71

†† 8 Oege Dijkstra†††††††† Leeuwarden†††††††††† A†††††††† 74- 2- 1†† 10†† 55†† 69

†† 9 Jan G. Adema††††††††† Leeuwarden†††††††††† A†††††††† 74- 2- 1†† 10†† 52†† 68

10 Katrinus Posthumus††† Oosterwolde††††††††† A†††††††† 73- 3- 1††† 9†† 55†† 65

11 Tjalling Goedemoed††† Leeuwarden†††††††††† A†††††††† 73- 3- 1††† 9†† 55†† 64

12 Lolke Huitema†††††††† Tersoal††††††††††††† B†††††††† 74- 1- 2††† 9†† 55†† 63

13 Hans van Dijk†††††††† Veenwouden†††††††††† C†††††††† 73- 3- 1††† 9†† 53†† 65

14 Sjoerd Koopman††††††† Rotsterhaule†††††††† A†††††††† 74- 1- 2††† 9†† 53†† 53

15 Bernard Post††††††††† Leeuwarden†††††††††† B†††††††† 74- 1- 2††† 9†† 51†† 59

16 Anne Dekker†††††††††† Gorredijk††††††††††† B†††††††† 73- 3- 1††† 9†† 48†† 54

17 Jan van Dijk††††††††† Ureterp††††††††††††† B†††††††† 73- 2- 2††† 8†† 58†† 59

†††† Siep Rintjema†††††††† Roodkerk†††††††††††† B†††††††† 73- 2- 2††† 8†† 58†† 59

19 Tjalling Oegema†††††† MŻnein†††††††††††††† B†††††††† 73- 2- 2††† 8†† 54†† 53

20 Simon Zeilstra††††††† Ureterp††††††††††††† C†††††††† 74- 0- 3††† 8†† 51†† 52

21 Wim Riddersma†††††††† Drachten†††††††††††† C†††††††† 74- 0- 3††† 8†† 49†† 42

22 Jeroen Cremers††††††† Drachten†††††††††††† CJ††††††† 73- 2- 2††† 8†† 48†† 48

23 Fedde Piet Huitema††† Jutryp†††††††††††††† B†††††††† 73- 2- 2††† 8†† 46†† 48

24 Tjalling v.d. Bosch†† Achlum†††††††††††††† B†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 62†† 52

25 Dennie van Dijk†††††† Ureterp††††††††††††† C†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 58†† 45

26 Theo Knoppers†††††††† Leeuwarden†††††††††† B†††††††† 72- 3- 2††† 7†† 55†† 52

27 Marten Martens††††††† Leeuwarden†††††††††† B†††††††† 72- 3- 2††† 7†† 54†† 47

28 Auke Spijkstra††††††† St.Annaparochie††††† B†††††††† 72- 3- 2††† 7†† 54†† 44

29 Bart T. Visser††††††† Veenwouden†††††††††† B†††††††† 72- 3- 2††† 7†† 52†† 48

30 Henk Jonker†††††††††† Oudega Sm.†††††††††† B†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 52†† 41

31 Sietse Jonker†††††††† Oudega Sm.†††††††††† C†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 52†† 35

32 Sjoerd D. Schaaf††††† Beetgumermolen†††††† C†††††††† 71- 5- 1††† 7†† 47†† 41

33 Rein v.d. Wal†††††††† Surhuisterveen†††††† B†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 43†† 37

34 Jan T. Terpstra†††††† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 72- 3- 2††† 7†† 43†† 36

35 Heddy Andringa††††††† Offingawier††††††††† C†††††††† 72- 3- 2††† 7†† 37†† 32

36 Geof. de la FonteyneLeeuwarden†††††††††† DJ††††††† 73- 1- 3††† 7†† 37†† 31

37 Piet Leijenaar††††††† Leeuwarden†††††††††† B†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 52†† 39

38 Leo v.d. GaliŽn†††††† De Westreen††††††††† C†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 50†† 35

39 JoŽl Meindertsma††††† Harlingen††††††††††† DJ††††††† 73- 0- 4††† 6†† 49†† 24

40 Hans Brouwer††††††††† Grou†††††††††††††††† C†††††††† 71- 4- 2††† 6†† 48†† 37

41 Jilles van Kesteren†† Rapenburg††††††††††† DJ††††††† 72- 2- 3††† 6†† 43†† 27

42 Jozua Meindertsma†††† Harlingen††††††††††† DJ††††††† 71- 4- 2††† 6†† 42†† 32

43 Nick de la Fonteyne†† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 71- 3- 3††† 5†† 52†† 33

44 Thijs Talsma††††††††† Heerenveen†††††††††† B†††††††† 71- 3- 3††† 5†† 52†† 32

45 Theo Wolthers†††††††† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 71- 3- 3††† 5†† 51†† 29

46 Henk Veldhorst††††††† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 72- 1- 4††† 5†† 50†† 31

47 Iskander Al-Sarayfi†† Drachten†††††††††††† CJ††††††† 71- 3- 3††† 5†† 46†† 27

48 Jelle Jongsma†††††††† Oudehorne††††††††††† C†††††††† 71- 3- 3††† 5†† 45†† 24

49 Douwe Meindertsma†††† Harlingen††††††††††† D†††††††† 72- 1- 4††† 5†† 44†† 19

50 Hidde Risselada†††††† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 71- 3- 3††† 5†† 41†† 21

51 Rika van Leeuwen††††† Drachten†††††††††††† D†††††††† 72- 1- 4††† 5†† 40†† 16

52 Harmen Jonker†††††††† Oudega Sm.†††††††††† DJ††††††† 71- 3- 3††† 5†† 38†† 24

53 Jan T. de Vos†††††††† Akkrum†††††††††††††† B†††††††† 71- 3- 3††† 5†† 38†† 23

54 Johan Bosgra††††††††† Leeuwarden†††††††††† D†††††††† 72- 0- 5††† 4†† 39†† 14

55 Steven Breimer††††††† Harlingen††††††††††† DJ††††††† 71- 2- 4††† 4†† 39†† 13

56 Gauke Dirk Nijholt††† Leeuwarden†††††††††† D†††††††† 72- 0- 5††† 4†† 38†† 12

57 Minze Dijkstra††††††† Teerns†††††††††††††† D†††††††† 71- 1- 5††† 3†† 34††† 6

58 Jouke Geertsma††††††† Harlingen††††††††††† D†††††††† 71- 1- 5††† 3†† 33††† 8

59 Willem Lep††††††††††† Stiens†††††††††††††† C†††††††† 70- 2- 5††† 2†† 38††† 8

60 Gepke Koopman†††††††† Rotsterhaule†††††††† DJ††††††† 71- 0- 6††† 2†† 33††† 4

 

De kleine geldprijzen werden als volgt verdeeld:

Top-3 Algemeen Klassement (rating 1180 en hoger)

1. Gerlof Kolk, Leeuwarden†††††††††††† 14 punten†††† 65 weerstandspunten

2. Willem Leijenaar, Harlingen†††††††† 11 punten†††† 64 weerstandspunten

3. Piet Bouma, Harlingen ††††††††††††† 11 punten†††† 59 weerstandspunten

 

Top-3 B-categorie (rating 1000 - 1179)

1. Lolke Huitema, Tersoal††† (12e)†††† 9 punten†††† 55 weerstandspunten

2. Bernard Post, Leeuwarden (15e)†††† 9 punten†††† 51 weerstandspunten

3. Anne Dekker††† ††††††† (16e)†††† 9 punten†††† 48 weerstandspunten

 

Top-3 C-categorie (rating 800 - 999)

1. Hans van Dijk, Veenwouden (13e)†††† 9 punten†††† 53 weerstandspunten

2. Simon Zeilstra, Ureterp†† (20e)†††† 8 punten†††† 51 weerstandspunten

3. Wim Riddersma, Drachten†† (21e)†††† 8 punten†††† 49 weerstandspunten

 

Top 3 D-categorie (rating t/m 799)

1. Geoffrey de la Fonteyne (36e)†††† 7 punten ††† 37 weerstandspunten

2. JoŽl Meindertsma, Harl. (39e)†††† 6 punten ††† 49 weerstandspunten

†† Jilles van Kesteren†† †††† (41e)†††† 6 punten ††† 43 weerstandspunten

 

De plaats in de eindstand was een lotnummer.

De Nagel-kaas, een E-dammer, werd gewonnen door Steven Breimer uit Harlingen.