Einde Seizoens Sneldammen Huizum

Ė 27 mei 2010 - Zalen Tivoli, Huizum-Leeuwarden

 

Rein van der Pal winnaar 2010

††††††††††††††

†† Voorgaande toernooien

 

Pl.Oud Naam†††††††††††††††††††††† Plaats†††††††††††††† Cat††††† AW+=-†† Pt†† WP†† SB

†† 1††† 2 Rein van der Pal†††††††††† Heerenveen†††††††††† A††††††† 76- 1- 0†† 13†† 66119

†† 2††† 1 Johan T. Dekker††††††††††† Gorredeijk†††††††††† A†††††††† 76- 1- 0†† 13†† 64115

†† 3††† 3 Tjalling Goedemoed†††††††† Leeuwarden†††††††††† A†††††††† 75- 1- 1†† 11†† 52†† 72

†† 4††† 6 Jan van Dijk†††††††††††††† Ureterp††††††††††††† A†††††††† 75- 0- 2†† 10†† 66†† 80

†† 5††† 7 Anton Schotanus††††††††††† Leek†††††††††††††††† A†††††††† 75- 0- 2†† 10†† 58†† 70

†† 6†† 10 Reinout Sloot††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† A†††††††† 74- 2- 1†† 10†† 55†† 75

†† 7††† 8 Auke Spijkstra†††††††††††† Sint Annaparochie††† A†††††††† 73- 4- 0†† 10†† 54†† 77

†† 8††† 5 Saskia Veltman†††††††††††† Harlingen††††††††††† B†††††††† 74- 1- 2††† 9†† 61†† 62

†† 9††† 4 Jacob de Vries†††††††††††† Sneek††††††††††††††† B†††††††† 73- 3- 1††† 9†† 58†† 66

10†† 17 Piet Bouma†††††††††††††††† Harlingen††††††††††† A†††††††† 74- 1- 2††† 9†† 54†† 60

11†† 16 Nick de la Fonteyne††††††† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 74- 1- 2††† 9†† 54†† 59

12†† 20 Iskander Al Sarayfi††††††† Drachten ††††††††††††B†††††††† 74- 1- 2††† 9†† 46†† 53

13††† 8 Bart T. Visser†††††††††††† Veenwouden†††††††††† A†††††††† 73- 2- 2††† 8†† 56†† 57

14†† 10 Hans Zondervan†††††††††††† Britsum††††††††††††† A†††††††† 73- 2- 2††† 8†† 53†† 53

15†† 23 Ben Stenekes†††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† A†††††††† 74- 0- 3††† 8†† 52†† 52

16†† 12 Marten Martens†††††††††††† Leeuwarden†††††††††† B†††††††† 74- 0- 3††† 8†† 51†† 48

17†† 13 Marcel de Vries††††††††††† Sneek††††††††††††††† B†††††††† 73- 2- 2††† 8†† 50†† 47

18†† 24 Sietse Nagel†††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† A†††††††† 74- 0- 3††† 8†† 50†† 46

19†† 25 Jan Bosselaar††††††††††††† Marrum†††††††††††††† A†††††††† 73- 2- 2††† 8†† 45†† 48

20†† 29 Bernard Post†††††††††††††† Leeuwarden†††††† ††††A†††††††† 73- 2- 2††† 8†† 44†† 37

21†† 14 Rein van der Wal†††††††††† Surhuisterveen†††††† A†††††††† 74- 0- 3††† 8†† 43†† 38

22†† 30 Luitzen vd Heide†††††††††† Drachten†††††††††††† C†††††††† 74- 0- 3††† 8†† 41†† 40

23†† 18 Siep Rintjema††††††††††††Roodkerk†††††††††††† B†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 58†† 47

24†† 15 Jeroen Cremers†††††††††††† Drachten†††††††††††† B†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 57†† 47

25†† 19 Dennie van Dijk††††††††††† Ureterp††††††††††††† B†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 55†† 43

26†† 31 Anne Dekker††††††††††††††† Gorredijk††††††††††† B†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 50†† 37

27†† 32 Wim Riddersma††††††††††††† Drachten†††††††††††† C†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 49†† 40

28†† 33 Jan Adema††††††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† A†† ††††††73- 1- 3††† 7†† 47†† 40

29†† 21 Geoffrey dl Fonteyne†††††† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 60†† 52

30†† 22 Kerst Hoekstra†††††††††††† Sneek††††††††††††††† B†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 58†† 46

31†† 35 Jan de Vos†††††††††††† ††††Akkrum†††††††††††††† B†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 50†† 33

32†† 33 Jilles van Kesteren††††††† Leeuwarden†††††††††† D†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 49†† 35

33†† 26 Hans van Dijk††††††††††††† Veenwouden†††††††††† C†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 47†† 36

34†† 28 Gerrit Terpstra††††††††††† Bakkeveen††††††††††† C†††††††† 73- 0- 4††† 6†† 47†† 34

35†† 27 Leo van der GaliŽn†††††††† De Westereen†††††††† C†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 47†† 30

36†† 40 Wijnand Ankersmit††††††††† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 7 2- 2- 3††† 6†† 46†† 35

37†† 39 Thijs Talsma†††††††††††††† Deinum†††††††††††††† B†††††††† 73- 0- 4††† 6†† 41†† 24

38†† 43 Meinze Feenstra††††††††††† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 39†† 25

39†† 44 Hans Brouwer†††††††††††††† Grou†††††††††††††††† C†††††††† 72- 1- 4††† 5†† 47†† 24

†††††† 36 Gauke D. Nijholt†††††††††† Leeuwarden†††††††††† D†††††††† 72- 1- 4††† 5†† 47†† 24

41†† 38 Douwe Douma††††††††††††††† Twijzelerheide†††††† D†††††††† 72- 1- 4††† 5†† 43†† 26

42†† 37 Harm Terpstra††††††††††††† Veenwouden†††††††††† C†††††††† 72- 1- 4††† 5†† 41†† 18

43†† 46 Cor Boorsma††††††††††††††† Twijzelerheide†††††† D†††††††† 72- 1- 4††† 5†† 34†† 14

44†† 41 Boele Land†††††††††††††††† Jelsum†††††††††††††† B†††††††† 71- 2- 4††† 4†† 42†† 17

45†† 42 Hidde Risselada††††††††††† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 71- 2- 4††† 4†† 36†† 10

46†† 45 Johan Bosgra†††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† D†††††††† 71- 1- 5††† 3†† 41†† 12

47†† 47 Brant Visser†††††††††††††† Leeuwarden†††††††††D†††††††† 71- 1- 5††† 3†† 38††† 7

48†† 50 Freerk Douma†††††††††††††† Twijzelerheide†††††† D†††††††† 71- 1- 5††† 3†† 32††† 7

49†† 48 Ton Bouwkamp†††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† D†††††††† 71- 0- 6††† 2†† 45††† 4

50†† 49 Minze Dijkstra†††††††††††† Hempens-Teerns†††††† D†††††††† 70- 2- 5††† 2†† 31††† 9

 

 

 

 

De plaats in de eindstand was een lotnummer

- de Nagel-kaas, een E-dammer (AH), werd gewonnen door Auke Spijkstrauit Sint Annaparochie.