Open Nieuwjaars Sneldamgala Huizum

 

- 4 januari 2018  -  Dorpshuis ‘Ien en Mien’ te Goutum

 

Rein van der Pal winnaar 2018

 

 

 Pl   Oud Naam                       Plaats               Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB

   1    1 Rein van der Pal           Heerenveen           A         7  5- 2- 0   12   63  107

   2    2 Sietse Nagel               Leeuwarden           A         7  3- 4- 0   10   63   86

   3    4 René Wypkema               Groningen            A         7  4- 2- 1   10   60   82

   4   10 Johan Teake Dekker         Gorredijk            A         7  4- 2- 1   10   56   69

   5    6 Piet Bouma                 Harlingen            A         7  3- 4- 0   10   55   75

   6   12 Bert Honderd               Uithuizen            B         7  4- 2- 1   10   50   66

   7    2 Anton Schotanus            Leeuwarden           A         7  3- 3- 1    9   64   77

   8    7 Erwin Heslinga             Leeuwarden           A         7  3- 3- 1    9   59   67

   9   13 Nick de la Fonteyne        Leeuwarden           B         7  4- 1- 2    9   58   69

  10    8 Reinout Sloot              Leeuwarden           A         7  2- 5- 0    9   54   65

  11   14 Bert Begeman               Groningen            B         7  4- 1- 2    9   53   61

  12   15 Jan Adema                  Leeuwarden           A         7  4- 1- 2    9   53   60

  13    5 Anne Dekker                Gorredijk            B         7  4- 1- 2    9   53   56

  14    9 Sjoerd Koopman             Rotsterhaule         A         7  2- 4- 1    8   59   63

  15   11 Wim Riddersma              Drachten             C         7  3- 2- 2    8   53   53

  16   21 Douwe Douma                Twijzelerheide       C         7  3- 2- 2    8   47   41

  17   19 Bart Visser                Feanwâlden           A         7  1- 5- 1    7   52   49

  18   17 Bert Oegema                Műnein               B         7  3- 1- 3    7   52   39

  19   16 Tjalling Oegema            Műnein               B         7  3- 1- 3    7   50   40

  20   20 Hans Dijk                  Feanwâlden           B         7  2- 3- 2    7   50   38

  21   25 Tjalling van den Bosch     Achlum               A         7  3- 1- 3    7   48   41

  22   23 Jan Terpstra               Leeuwarden           C         7  3- 1- 3    7   47   35

  23   24 Sietse Bronger             Stiens               C         7  3- 1- 3    7   45   35

  24   28 Anne Kooistra              Franeker             A         7  3- 1- 3    7   44   36

  25   29 Jelle Jongsma              Nieuwehorne          C         7  3- 1- 3    7   43   29

  26   22 Martin Boersbroek          Oudehorne            B         7  2- 2- 3    6   54   39

  27   18 Heddy Andringa             Offingawier          C         7  2- 2- 3    6   53   35

  28   30 Jacob de Vries             Sneek                A         7  1- 3- 3    5   47   31

  29   26 Tabe de Vries              Heerenveen           C         7  1- 3- 3    5   43   28

  30   27 Bram Scholma               Leeuwarden           C         7  1- 3- 3    5   43   23

  31   31 Henk Veldhorst             Leeuwarden           C         7  2- 1- 4    5   43   22

  32   32 Meinze Feenstra            Leeuwarden           B         7  2- 1- 4    5   40   19

  33   35 Theo Wolthers              Leeuwarden           D         7  1- 3- 3    5   39   22

  34   36 Geert Rozenberg            Mildam               C         7  2- 1- 4    5   39   15

  35   34 Jaap Huizinga              Groningen            B         7  1- 3- 3    5   37   15

  36   38 Riekele Veldstra           Terwispel            C         7  2- 1- 4    5   36   15

  37   33 Lolke Huitema              Tersoal              B         7  1- 2- 4    4   44   18

  38   37 Gepke Koopman              Sneek                D         7  1- 2- 4    4   36   14

  39   39 Fred Bouma                 Goutum               D         7  1- 0- 6    2   37    2

  40   40 Fedde van der Laan         Leeuwarden           D         7  0- 1- 6    1   38    5

 

 

Rein van der Pal blinkt uit tijdens Open Nieuwjaars Sneldamgala 2018

Op donderdagavond 4 januari 2018 was het Open Nieuwjaars Sneldamgala, voor het eerst in Dorpshuis ‘Ien en Mien’ in Goutum,
met uiteindelijk 40 deelnemers.

De organisatie leek alles voor elkaar te hebben totdat vlak voor aanvang bleek dat de toernooicomputer geen verbinding kreeg met de beamer.
De reservecomputer pakte hem wel. Echter, deze bleek niet samen te werken met de printer. Dit laatste is niet rampzalig.
Vervolgens was de paring voor de eerste ronde niet meer goed, omdat er een aantal deelnemers onverwacht niet waren.
Na een herschikking bleek er een loting een beetje ongelukkig uit te vallen.
De toernooileider, Sietse Nagel, zou eigenlijk niet meespelen, maar om de zaak even te maken, ging hij met een hoofd vol adrenaline
toch van start, wat neerkwam op snel schuiven.
Dit bleek voor een sneldamtoernooi niet eens zo’n gekke manier om een dampartij te spelen. Het resulteerde in een prima tweede plaats.
Er was echter maar één dammer, die snel kan schuiven en daarbij ook nog tijd heeft om na te denken, en dat was Rein van der Pal,
die met 12 punten uit 7 ronden weer eens bewees tot de Friese top te horen.

René Wypkema won de strijd om de weerstandspunten van Johan Teake Dekker, Piet Bouma en Bert Honderd,
die net als Sietse Nagel tot 10 punten kwamen.
De beste speler in categorie B was Bert Honderd uit Uithuizen met de 6e plaats en 10 punten.
De beste speler in categorie C was Wim Riddersma uit Drachten met de 15e plaats en 8 punten.
De beste speler in categorie D was Theo Wolthers uit Leeuwarden met de 33e plaats en 5 punten.

Naast Rein van der Pal en Sietse Nagel, bleven Piet Bouma en Reinout Sloot ongeslagen.
Anton Schotanus verslikte zich in de slotronde in Bert Honderd. Een zekere 2e plaats ging in rook op.

Ondanks de vertraging bij de start, kon de prijsuitreiking toch om 23.10 uur beginnen.Eerst trok Gepke Koopman
even twee lotnummertjes.
De plaats in de eindranglijst was een gratis lotnummer.
Het slaapkamerspel ging na een hertrekking naar Meinze Feenstra. De Edammer kaas, de Nagel-kaas, ging naar Sietse Bronger.
De troostprijs, een pak bitterkoekjes, ging aan de deelnemende beheerder van ‘Ien en Mien’, Fred Bouma, voorbij toen hij ineens
begon te scoren en Fedde van der Laan voorbij stoof.
De bitterkoekjes gingen dus naar Fedde.

Dank gaat uit aan iedereen die heeft meegeholpen dit toernooi mogelijk te maken. We noemen de deelnemers en de medewerkers van ‘Ien en Mien’.
Jan Adema en Meinze Feenstra zorgden ervoor dat het materiaal op tijd klaarstond.

Op Toernooibase is de eindstand te bekijken en ook via de toernooilink is deze te zien.

De verdeling van de prijzen per categorie was als volgt.

Categorie A
1. Rein van der Pal    Heerenveen         12 punten  63 wp
2. Sietse Nagel        Leeuwarden         10         63
3. René Wypkema        Groningen          10         60

Categorie B
1. Bert Honderd        Uithuizen          10         46
2. Nick de la Fonteyne Leeuwarden          9         52
3. Bert Begeman        Groningen           9         53

Categorie C
1. Wim Riddersma       Drachten            8         53
2. Douwe Douma         Twijzelerheide      8         47
3. Johan Bosgra        Leeuwarden          7         47

Categorie D
1. Theo Wolthers       Leeuwarden          5         39
2. Gepke Koopman       Sneek               4         36
3. Fred Bouma          Goutum              2         37