Open Nieuwjaars Sneldamtoernooi  2-1-2020
HU!ZUM  /  GOUTUM Tik tik tik tik tik    02-01-2020 > 14.25 uur
Donderdagavond 2 januari 2020  -  Dorpshuis 'Ien en Mien', Buorren 13a te Goutum -   20.00 uur - 23.20 uur
7 ronden volgens het Zwitsers Systeem. De computer verzorgt de loting na ronde 1
Een gezellige krachtmeting.Geldprijzen. Inleg 5 euro. Geen inleg voor spelers t/m 16.
De plaats in de eindrangschikking is een lotnummer, waarmee een E-dammer kan worden gewonnen.
Voorgaande toernooien Staat uw naam er nog niet tussen ? Graag melden
Opgave bij: Sietse Nagel sanagel@planet.nl Aanmelding graag per e-mail, sms, app. of anders in zaal 
      06-33708991   tot 19.45 uur !! Maar liever eerder dus.    
Deelnemerslijst 2020 cat rating   Ratingvolgorde cat rating
1. Jan Adema Leeuwarden   1237 Foeke Tiemensma Franeker A 1324
2. Siep Altena Balk   960 Anton Schotanus Leeuwarden A 1279
3. Heddy Andringa Offingawier   910 Oege Dijkstra Leeuwarden A 1264
4. Tjalling v.d. Bosch Achlum   1183 René Wijpkema Groningen A 1256
5. Piet  Bouma Harlingen   1181 Jan   Adema Leeuwarden A 1237
6. Sietse Bronger Stiens   992 Waylon Poot Easterlttens A 1235
7. Anne Dekker Gorredijk   1036 Hans   Zondervan Britsum A 1231
8. Hans van Dijk Feanwâlden   965 Richard Koot Drachten A 1184
9. Oege Dijkstra Leeuwarden   1264 Tjalling v.d. Bosch Achlum A 1183
10. Douwe Douma Twijzelerheide   950 Piet  Bouma Harlingen A 1181
11. Meinze Feenstra Leeuwarden   994 Sietse Nagel Leeuwarden A 1117
12. Pieter Fokkinga Leeuwarden   0 Iskander Al Sarayfi Drachten A 1114
13. Joop de Graaf Oudega S.   823 Dirk Albert Zijlstra Dokkum A 1101
14. Kerst Hoekstra Sneek   1085 Gaele Stoker Woudsend B 1097
15. Bert Honderd Uithuizen   1014 Henk Jonker Oudega S. B 1092
16. Lolke Huitema Tersoal   1024 Marcel de Vries Sneek B 1088
17. Jaap Huizinga Groningen   1058 Kerst Hoekstra Sneek B 1085
18. Henk Jonker Oudega S.   1092 Piet  Leijenaar Leeuwarden B 1084
19. Sytze  Jonker Oudega S.   906 Jaap Huizinga Groningen B 1058
20. Gepke Koopman Sneek   0 Anne Dekker Gorredijk B 1036
21. Richard Koot Drachten   1184 Lolke Huitema Tersoal B 1024
22. Jorn Kruit Drachten   674 Bert Honderd Uithuizen B 1014
23. Edward Kuipers ? Leek   907 Meinze Feenstra Leeuwarden B 994
24. Piet  Leijenaar Leeuwarden   1084 Sietse Bronger Stiens B 992
25. Willem Lep Stiens   813 Hans van Dijk Feanwâlden B 965
26. Sietse Nagel Leeuwarden   1117 Siep Altena Balk B 960
27. Gauke D. Nijholt Leeuwarden   845 Jan T. Terpstra Leeuwarden B 952
28. Waylon Poot Easterlttens   1235 Douwe Douma Twijzelerheide B 950
29. Wim Riddersma Drachten   915 Wim Riddersma Drachten C 915
30. Iskander Al Sarayfi Drachten   1114 Bram Scholma Leeuwarden C 914
31. Bram Scholma Leeuwarden   914 Heddy Andringa Offingawier C 910
32. Anton Schotanus Leeuwarden   1279 Edward  Kuipers ? Leek C 907
33. Eelke Steringa Twijzelerheide   761 Sytze  Jonker Oudega S. C 906
34. Gaele Stoker Woudsend   1097 Henk Veldhorst Leeuwarden C 902
35. Jan T. Terpstra Leeuwarden   952 Piet Wiersma Twijzelerheide C 867
36. Foeke Tiemensma Franeker   1324 Theo Wolthers Leeuwarden C 853
37. Henk Veldhorst Leeuwarden   902 Gauke D. Nijholt Leeuwarden C 845
38. Marcel de Vries Sneek   1088 Joop de Graaf Oudega S. C 823
39. Piet Wiersma Twijzelerheide   867 Willem Lep Stiens C 813
40. René Wijpkema Groningen   1256 Eelke Steringa Twijzelerheide C  761
41. Theo Wolthers Leeuwarden   853 Jorn Kruit Drachten C  674
42. Dirk Albert Zijlstra Dokkum   1101 Pieter Fokkinga Leeuwarden C  0
43. Hans   Zondervan Britsum   1231 Gepke Koopman Sneek C  0
44.                    
45.                    
46.                    
47.                    
48.                    
49.                    
50.                    
51.                    
52.                    
53.                    
54.                    
55.                    
56.                    
57.                    
58.                    
59.                    
60.                    
61.                    
62.                    
63.                    
64.                    
Niet-deelnemers / afmeldingen:
1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
7.                    
8.