Open Toernooien Damclub Huizum
(volgens Zwitsers systeem - voor informatie zie onderaan deze pagina)
Informatie

sanagel@planet.nl

Algmene gegevens open sneldamtoernooien Damclub Huizum:
Toppers, sub-toppers, 1e klassers, 2e klassers, 3e klassers, jeugd en andere liefhebbers kunnen strijden in 3 (soms 4) categorieën om groepsprijzen.
Iemand in categorie C kan ook winnaar van het algemeen klassement worden als hij/zij in de grote groep boven verwachting presteert.

Op donderdagavond   ....  (1e donderdag januari + eind mei of begin juni) wordt er een Open Sneldamtoernooi georganiseerd.

Plaats: Zalen Tivoli, Huizumerlaan 59, 8934 BD Leeuwarden/Huizum
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: 23.20 uur
Kosten: € 3,--
Toernooivorm: Zwitsers 7 ronden
Categorieën: 3 of 4  (bij 45 deelnemers of meer 4 categorieën)
Prijzen: voor elke categorie 3 waardebonnen
Speeltempo: 10 minuten per speler per partij.
Lotnummer: uw plaats in de eindstand is uw lotnummer.

Winnaars Huizumer Open Sneldamtoernooien (Zwitsers)

Open Nieuwjaars Sneldamgala :
1999: Tjalling Goedemoed
2000: Rein van der Pal
2001: Foeke Tiemensma
2002: Tjalling Goedemoed
2003: Tjalling Goedemoed
2004: Rein van der Pal
2005: Anton F. Schotanus
2006: Tjalling Goedemoed
2007: Sjoerd Koopman
2008: Gerlof Kolk                (100% score)
2009: Aize Plantinga
2010: Gerlof Kolk
2011: Tjalling Goedemoed
2012: Jan van Dijk
2013: ?

Open Eindeseizoen Sneldamtoernooi :
1999: Willem Leijenaar
2000: Rein van der Pal
2001: Tjalling Goedemoed
2002: Tjalling Goedemoed
2003: Rein van der Pal
2004: Gerlof Kolk                (100% score)
2005: Rein van der Pal
2006: Gerlof Kolk
2007: Gerlof Kolk
2008: Tjalling van den Bosch
2009: Tjalling Goedemoed
2010: Rein van der Pal
2011: niet doorgegaan
2012: niet doorgegaan

Jubileum Sneldamtoernooi :
2007: Gabriël Heerema
1999 Nieuwjaars Sneldamgala
2000 Nieuwjaars Sneldamgala
2001 Nieuwjaars Sneldamgala
2002 Nieuwjaars Sneldamgala
2003 Nieuwjaars Sneldamgala
2004 Nieuwjaars Sneldamgala
2005 Nieuwjaars Sneldamgala
2006 Nieuwjaars Sneldamgala
2007 Nieuwjaars Sneldamgala
2007 Jubileum Sneldamtoernooi
2008 Nieuwjaars Sneldamgala
2009 Nieuwjaars Sneldamgala
1999 Eindeseizoens Sneldamtoernooi
2000 Eindeseizoens Sneldamtoernooi
2001 Eindeseizoens Sneldamtoernooi
2002 Eindeseizoens Sneldamtoernooi
2003 Eindeseizoens Sneldamtoernooi
2004 Eindeseizoens Sneldamtoernooi
2005 Eindeseizoens Sneldamtoernooi
2006 Eindeseizoens Sneldamtoernooi
2007 Eindeseizoens Sneldamtoernooi
2008 Eindeseizoens Sneldamtoernooi
2009 Eindeseizoens Sneldamtoernooi
2010 Nieuwjaars Sneldamgala
2010 Eindeseizoens Sneldamtoernooi
2011 Nieuwjaars Sneldamgala
2012 Nieuwjaars Sneldamgala